บริการแท็กซี่และบริการรับ-ส่ง พัทยา

จองแท็กซี่ระหว่างพัทยา-กรุงเทพฯ และอื่นๆ

 
 

ทางออกที่3 เป็นจุดนัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิประตูที่5เป็นสถานที่นัดพบสำหรับท่านที่เดินทางระหว่างประเทศที่สนามบินดอนเมื องบริเวณระหว่างประตูที่ 11และ12 คือจุดนับพบสำหรับท่านที่เดินทางภายในประเทศที่สนามบินดอนเมือง

ติดต่อเราที่อยู่: 49/246 Chaengwattana Rd, Nonthaburi 11120 Thailand