บริการแท็กซี่และบริการรับ-ส่ง พัทยา

ค่าบริการแท็กซี่ เครื่องคิดเลข

การตั้งราคา กำหนดการเดินทางหลัก

ค่าน้ำมัน ค่าจอดรถ ค่าทางด่วนและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมไว้ในราคาที่ท่านเห็นแล้ว
แท็กซี่พัทยา

 

ซีดาน4ประตูมาตราฐาน
Budgetary taxi in Thailand. Toyota Corolla
ซีดาน4ประตูพรีเมี่ยม
Transfer Pattaya to airport
โตโยต้าอินโนวา
Pattaya taxi with minivan โตโยต้าอินโนวา
โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์
SUV โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ from Bangkok to Pattaya trip
รถตู้ 10 ที่นั่ง (ไม่รวมกระเป๋า)
minibus รถตู้ 10 ที่นั่ง (ไม่รวมกระเป๋า) Bangkok Pattaya taxi
LUXURY รถตู้VIPฮุนได 6 ที่นั่ง

 

สนามบินสุวรรณภูมิไปพัทยา 1,200 THB 1,300 THB 1,400 THB 1,500 THB 2,000 THB 2,300 THB จอง
พัทยาไปกรุงเทพฯ 1,400 THB 1,500 THB 1,600 THB 1,700 THB 2,200 THB 2,500 THB จอง
พัทยาไปสนามบินดอนเมือง 1,500 THB 1,600 THB 1,800 THB 1,900 THB 2,400 THB 2,300 THB จอง
พัทยาไปหัวหิน 2,900 THB 3,000 THB 3,200 THB 3,300 THB 4,500 THB 5,400 THB จอง
พัทยาไปเกาะช้าง
(+ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่100บาทต่อท่าน)
3,600 THB 3,700 THB 3,800 THB 4,000 THB 4,700 THB 5,600 THB จอง
พัทยาไปท่าเรือเกาะช้าง 2,800 THB 2,900 THB 3,000 THB 3,200 THB 4,200 THB 5,100 THB จอง
พัทยาไประยอง 1,100 THB 1,200 THB 1,300 THB 1,400 THB 1,700 THB 2,600 THB จอง
พัทยาไปบ้านเพ(ท่าเรือเกาะเสม็ด) 1,100 THB 1,200 THB 1,300 THB 1,400 THB 1,700 THB 2,600 THB จอง
พัทยาไปสนามบินอู่ตะเภา 800 THB 900 THB 1,000 THB 1,100 THB 1,500 THB 2,400 THB จอง

แท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิ

 

ซีดาน4ประตูมาตราฐาน
ซีดาน4ประตูพรีเมี่ยม
โตโยต้าอินโนวา
โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์
รถตู้ 10 ที่นั่ง (ไม่รวมกระเป๋า)
LUXURY รถตู้VIPฮุนได 6 ที่นั่ง
สนามบินสุวรรณภูมิไปพัทยา 1,200 THB 1,300 THB 1,400 THB 1,500 THB 2,000 THB 2,300 THB จอง
สนามบินสุวรรณภูมิไปในเมืองกรุงเทพฯ 800 THB 900 THB 1,000 THB 1,100 THB 1,400 THB 2,300 THB จอง
สนามบินสุวรรณภูมิไปสนามบินดอนเมือง 800 THB 900 THB 1,000 THB 1,100 THB 1,400 THB 2,300 THB จอง
สนามบินสุวรรณภูมิไปหัวหิน 2,000 THB 2,100 THB 2,300 THB 2,400 THB 2,900 THB 3,400 THB จอง
สนามบินสุวรรณภูมิไปเกาะช้าง
(+ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่100บาทต่อท่าน)
3,800 THB 3,900 THB 4,000 THB 4,200 THB 4,900 THB 5,800 THB จอง
สนามบินสุวรรณภูมิไปท่าเรือเกาะช้าง 3,000 THB 3,100 THB 3,200 THB 3,400 THB 4,400 THB 5,300 THB จอง
สนามบินสุวรรณภูมิไประยอง 2,300 THB 2,500 THB 2,700 THB 3,100 THB 3,700 THB 4,600 THB จอง
สนามบินสุวรรณภูมิไปบ้านเพ (ท่าเรือไปเกาะเสม็ด) 2,300 THB 2,500 THB 2,700 THB 3,100 THB 3,700 THB 3,400 THB จอง
BKK airport (Suvarnabhumi) - UTP airport (Utapao) 1,900 THB 2,000 THB 2,100 THB 2,200 THB 2,500 THB 3,400 THB จอง

แท็กซี่กรุงเทพฯ

 

ซีดาน4ประตูมาตราฐาน
ซีดาน4ประตูพรีเมี่ยม
โตโยต้าอินโนวา
โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์
รถตู้ 10 ที่นั่ง (ไม่รวมกระเป๋า)
LUXURY รถตู้VIPฮุนได 6 ที่นั่ง

 

กรุงเทพฯไปพัทยา 1,400 THB 1,500 THB 1,600 THB 1,700 THB 2,200 THB 2,500 THB จอง
กรุงเทพฯไปสนามบินสุวรรณภูมิ 800 THB 900 THB 1,000 THB 1,100 THB 1,400 THB 2,300 THB จอง
กรุงเทพฯไปสนามบินดอนเมือง 800 THB 900 THB 1,000 THB 1,100 THB 1,400 THB 2,300 THB จอง
กรุงเทพฯไปหัวหิน 2,000 THB 2,100 THB 2,300 THB 2,400 THB 2,900 THB 3,400 THB จอง
กรุงเทพฯไปเกาะช้าง
(+ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่ท่านละ100บาท)
4,000 THB 4,100 THB 4,200 THB 4,400 THB 5,100 THB 6,000 THB จอง
กรุงเทพฯไปท่าเรือเกาะช้าง 3,200 THB 3,300 THB 3,400 THB 3,600 THB 4,600 THB 5,500 THB จอง
กรุงเทพฯไประยอง 2,500 THB 2,700 THB 2,900 THB 3,300 THB 3,900 THB 4,800 THB จอง
กรุงเทพฯไปบ้านเพ(ท่าเรือไปเกาะเสม็ด) 2,500 THB 2,700 THB 2,900 THB 3,300 THB 3,900 THB 3,500 THB จอง
กรุงเทพฯไปสนามบินอู่ตะเภา 2,100 THB 2,200 THB 2,300 THB 2,400 THB 2,900 THB 3,800 THB จอง

แท็กซี่สนามบินดอนเมือง

 

ซีดาน4ประตูมาตราฐาน
ซีดาน4ประตูพรีเมี่ยม
โตโยต้าอินโนวา
โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์
รถตู้ 10 ที่นั่ง (ไม่รวมกระเป๋า)
LUXURY รถตู้VIPฮุนได 6 ที่นั่ง

 

สนามบินดอนเมืองไปพัทยา 1,500 THB 1,600 THB 1,800 THB 1,900 THB 2,500 THB 2,600 THB จอง
สนามบินดอนเมืองไปสนามบินสุวรรณภูมิ 800 THB 900 THB 1,000 THB 1,100 THB 1,400 THB 2,300 THB จอง
สนามบินดอนเมืองไปในเมืองกรุงเทพฯ 800 THB 900 THB 1,000 THB 1,100 THB 1,400 THB 2,300 THB จอง
สนามบินดอนเมืองไปหัวหิน 2,100 THB 2,200 THB 2,400 THB 2,500 THB 3,000 THB 3,600 THB จอง
สนามบินดอนเมืองไปเกาะช้าง
(+ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่100บาทต่อท่าน)
4,100 THB 4,200 THB 4,300 THB 4,500 THB 5,200 THB 6,100 THB จอง
สนามบินดอนเมืองไประยอง 2,500 THB 2,700 THB 2,900 THB 3,300 THB 3,900 THB 4,800 THB จอง
สนามบินดอนเมืองไปบ้านเพ(ท่าเรือไปเกาะเสม็ด) 2,700 THB 2,800 THB 3,000 THB 3,400 THB 4,100 THB 3,600 THB จอง
สนามบินดอนเมืองไปสนามบินอู่ตะเภา 2,100 THB 2,200 THB 2,300 THB 2,400 THB 2,900 THB 3,800 THB จอง

แท็กซี่หัวหิน

 

ซีดาน4ประตูมาตราฐาน
ซีดาน4ประตูพรีเมี่ยม
โตโยต้าอินโนวา
โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์
รถตู้ 10 ที่นั่ง (ไม่รวมกระเป๋า)
LUXURY รถตู้VIPฮุนได 6 ที่นั่ง

 

หัวหินไปพัทยา 2,900 THB 3,000 THB 3,200 THB 3,300 THB 4,500 THB 5,400 THB จอง
หัวหินไปสนามบินสุวรรณภูมิ 2,000 THB 2,100 THB 2,300 THB 2,400 THB 2,900 THB 3,400 THB จอง
หัวหินไปในเมืองกรุงเทพฯ 2,000 THB 2,100 THB 2,300 THB 2,400 THB 2,900 THB 3,400 THB จอง
หัวหินไปสนามบินดอนเมือง 2,100 THB 2,200 THB 2,400 THB 2,500 THB 3,600 THB 3,900 THB จอง
หัวหินไปเกาะช้าง
(+ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่100บาทต่อท่าน)
6,100 THB 6,200 THB 6,500 THB 6,800 THB 8,000 THB 8,900 THB จอง
หัวหินไปบ้านเพ(ท่าเรือไปเกาะเสม็ด) 4,100 THB 4,200 THB 4,500 THB 4,700 THB 5,200 THB 6,100 THB จอง
หัวหินไประยอง 4,100 THB 4,200 THB 4,500 THB 4,700 THB 5,200 THB 6,100 THB จอง
แหลมฉบังไปหัวหิน 2,900 THB 3,000 THB 3,200 THB 3,300 THB 4,500 THB 5,400 THB จอง

แท็กซี่เกาะช้าง

 

ซีดาน4ประตูมาตราฐาน
ซีดาน4ประตูพรีเมี่ยม
โตโยต้าอินโนวา
โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์
รถตู้ 10 ที่นั่ง (ไม่รวมกระเป๋า)
LUXURY รถตู้VIPฮุนได 6 ที่นั่ง

 

เกาะช้างไปสนามบินสุวรรณภูมิ
(+ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่100บาทต่อท่าน)
3,800 THB 3,900 THB 4,000 THB 4,200 THB 4,900 THB 5,800 THB จอง
เกาะช้างไปกรุงเทพฯ
(+ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่100บาทต่อท่าน)
4,000 THB 4,100 THB 4,200 THB 4,400 THB 5,100 THB 6,100 THB จอง
เกาะช้างไปกรุงเทพฯ 3,200 THB 3,300 THB 3,500 THB 3,600 THB 4,600 THB 5,500 THB จอง
เกาะช้างไปพัทยา
(+ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่100บาทต่อท่าน)
3,600 THB 3,700 THB 3,800 THB 4,000 THB 4,700 THB 5,600 THB จอง
เกาะช้างไปบ้านเพ
(+ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่100บาทต่อท่าน)
3,600 THB 3,700 THB 3,800 THB 4,000 THB 4,700 THB 5,600 THB จอง
เกาะช้างไประยอง
(+ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่100บาทต่อท่าน)
3,600 THB 3,700 THB 3,800 THB 4,000 THB 4,700 THB 5,600 THB จอง
เกาะช้างไปพัทยา
(+ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่100บาทต่อท่าน)
2,800 THB 2,900 THB 3,000 THB 3,200 THB 4,200 THB 5,100 THB จอง
เกาะช้างไปสนามบินดอนเมือง
(+ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่100บาทต่อท่าน)
4,100 THB 4,200 THB 4,300 THB 4,500 THB 5,200 THB 6,100 THB จอง
เกาะช้างไปแหลมฉบัง
(+ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่100บาทต่อท่าน)
4,500 THB 4,600 THB 4,700 THB 4,900 THB 5,600 THB 5,800 THB จอง

แท็กซี่ระยอง

 

ซีดาน4ประตูมาตราฐาน
ซีดาน4ประตูพรีเมี่ยม
โตโยต้าอินโนวา
โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์
รถตู้ 10 ที่นั่ง (ไม่รวมกระเป๋า)
LUXURY รถตู้VIPฮุนได 6 ที่นั่ง

 

ระยองไปพัทยา 1,100 THB 1,200 THB 1,300 THB 1,400 THB 1,700 THB 2,600 THB จอง
ระยองไปสนามบินสุวรรณภูมิ 2,300 THB 2,500 THB 2,700 THB 3,100 THB 3,700 THB 2,600 THB จอง
ระยองไปสนามบินดอนเมือง 2,500 THB 2,700 THB 2,900 THB 3,400 THB 4,000 THB 4,900 THB จอง
บ้านเพ(ท่าเรือไปเกาะเสม็ด)ไประยอง 1,100 THB 1,200 THB 1,300 THB 1,400 THB 1,700 THB 2,600 THB จอง
ระยองไปเกาะช้าง (+ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่100บาทต่อท่าน) 3,600 THB 3,700 THB 3,800 THB 4,000 THB 4,700 THB 5,600 THB จอง
ระยองไปท่าเรือเกาะช้าง 2,800 THB 2,900 THB 3,000 THB 3,200 THB 4,200 THB 5,100 THB จอง
ระยองไปศรีราชา 2,000 THB 2,100 THB 2,300 THB 2,500 THB 3,200 THB 4,100 THB จอง
ระยองไปแหลมฉบัง 2,000 THB 2,100 THB 2,200 THB 2,300 THB 2,600 THB 2,700 THB จอง

บ้านเพ(ท่าเรือไปเกาะเสม็ด)ไปพัทยา

 

ซีดาน4ประตูมาตราฐาน
ซีดาน4ประตูพรีเมี่ยม
โตโยต้าอินโนวา
โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์
รถตู้ 10 ที่นั่ง (ไม่รวมกระเป๋า)
LUXURY รถตู้VIPฮุนได 6 ที่นั่ง

 

บ้านเพ(ท่าเรือไปเกาะเสม็ด)ไปพัทยา 1,100 THB 1,200 THB 1,300 THB 1,400 THB 1,700 THB 1,800 THB จอง
บ้านเพ(ท่าเรือไปเกาะเสม็ด)ไปสนามบินสุวรรณภูมิ 2,300 THB 2,500 THB 2,600 THB 3,100 THB 3,700 THB 3,400 THB จอง
บ้านเพ(ท่าเรือไปเกาะเสม็ด)ไปสนามบินดอนเมือง 2,700 THB 2,800 THB 2,900 THB 3,400 THB 4,000 THB 3,600 THB จอง
บ้านเพ(ท่าเรือไปเกาะเสม็ด)ไประยอง 1,100 THB 1,200 THB 1,300 THB 1,400 THB 1,700 THB 2,600 THB จอง
บ้านเพ(ท่าเรือไปเกาะเสม็ด)ไปเกาะช้าง(+ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่100บาทต่อท่าน) 3,600 THB 3,700 THB 3,800 THB 4,000 THB 4,700 THB 5,600 THB จอง
บ้านเพ(ท่าเรือไปเกาะเสม็ด)ไปท่าเรือเกาะช้าง 2,800 THB 2,900 THB 3,000 THB 3,200 THB 4,200 THB 5,100 THB จอง
บ้านเพ(ท่าเรือไปเกาะเสม็ด)ไปศรีราชา 2,000 THB 2,100 THB 2,300 THB 2,500 THB 3,200 THB 4,100 THB จอง
บ้านเพ(ท่าเรือไปเกาะเสม็ด)ไปแหลมฉบัง 2,000 THB 2,100 THB 2,200 THB 2,300 THB 2,600 THB 2,700 THB จอง

แท็กซี่สนามบินอู่ตะเภา

 

Sedan
Premium Taxi
โตโยต้าอินโนวา
โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์
รถตู้ 10 ที่นั่ง (ไม่รวมกระเป๋า)
LUXURY รถตู้VIPฮุนได 6 ที่นั่ง

 

สนามบินอู่ตะเภาไปพัทยา 800 THB 900 THB 1,000 THB 1,100 THB 1,500 THB 1,600 THB จอง
สนามบินอู่ตะเภาไปสนามบินสุวรรณภูมิ 1,900 THB 2,000 THB 2,100 THB 2,200 THB 2,500 THB 3,400 THB จอง
สนามบินอู่ตะเภาไปสนามบินดอนเมือง 2,100 THB 2,200 THB 2,300 THB 2,400 THB 2,900 THB 3,800 THB จอง
สนามบินอู่ตะเภาไปกรุงเทพฯ 2,100 THB 2,200 THB 2,300 THB 2,400 THB 2,900 THB 3,800 THB จอง
สนามบินอู่ตะเภาไปเกาะช้าง
(+ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่100บาทต่อท่าน)
5,300 THB 5,400 THB 5,500 THB 5,600 THB 6,500 THB 7,400 THB จอง
สนามบินอู่ตะเภาไประยอง 1,100 THB 1,200 THB 1,300 THB 1,400 THB 1,700 THB 2,600 THB จอง
สนามบินอู่ตะเภาไปบ้านเพ(ท่าเรือไปเสม็ด) 1,100 THB 1,200 THB 1,300 THB 1,400 THB 1,700 THB 2,600 THB จอง

แท็กซี่สถานีท่าเรือสำราญแหลมฉบัง

ค่าบริการจะปรับขึ้น400บาทหากท่านใช้บริการรับหรือส่งที่สถานทีท่าเรือ สำราญแหลมฉบัง

 

Sedan
Premium Taxi
โตโยต้าอินโนวา
โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์
รถตู้ 10 ที่นั่ง (ไม่รวมกระเป๋า)
LUXURY รถตู้VIPฮุนได 6 ที่นั่ง

 

แหลมฉบังไปพัทยา 1,200 THB 1,300 THB 1,400 THB 1,500 THB 1,900 THB 2,800 THB จอง
แหลมฉบังไปสนามบินสุวรรณภูมิ 1,200 THB 1,300 THB 1,400 THB 1,700 THB 2,100 THB 3,000 THB จอง
แหลมฉบังไปสนามบินดอนเมือง 1,500 THB 1,600 THB 1,800 THB 2,000 THB 2,500 THB 3,400 THB จอง
แหลมฉบังไปในเมืองกรุงเทพฯ 1,400 THB 1,500 THB 1,600 THB 1,900 THB 2,300 THB 3,200 THB จอง
แหลมฉบังไปสนามบินอู่ตะเภา 1,700 THB 1,800 THB 1,900 THB 2,000 THB 2,400 THB 2,500 THB จอง
แหลมฉบังไปบ้านเพ 2,000 THB 2,100 THB 2,200 THB 2,300 THB 2,600 THB 2,700 THB จอง
แหลมฉบังไประยอง 2,000 THB 2,100 THB 2,200 THB 2,300 THB 2,600 THB 2,700 THB จอง
แหลมฉบังไปหัวหิน 2,900 THB 3,000 THB 3,200 THB 3,300 THB 4,500 THB 5,400 THB จอง
แหลมฉบังไปเกาะช้าง 4,500 THB 4,600 THB 4,700 THB 4,900 THB 5,600 THB 5,800 THB จอง

แท็กซี่จันทบุรี

 

ซีดาน4ประตูมาตราฐาน
ซีดาน4ประตูพรีเมี่ยม
MPV โตโยต้าอินโนวา
SUV โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์
VAN รถตู้ 10 ที่นั่ง (ไม่รวมกระเป๋า)
รถตู้VIPฮุนได 6 ที่นั่ง

 

สนามบินสุวรรณภูมิไปจันทบุรี 3,000 THB 3,100 THB 3,200 THB 3,400 THB 4,400 THB 5,300 THB จอง
กรุงเทพฯไปจันทบุรี 3,000 THB 3,100 THB 3,200 THB 3,400 THB 4,400 THB 5,300 THB จอง
สนามบินดอนเมืองไปจันทบุรี 3,100 THB 3,200 THB 3,300 THB 3,500 THB 4,500 THB 5,400 THB จอง
พัทยาไปจันทบุรี 2,800 THB 2,900 THB 3,000 THB 3,200 THB 4,200 THB 5,100 THB จอง

แท็กซี่กาญจนบุรี

 

ซีดาน4ประตูมาตราฐาน
ซีดาน4ประตูพรีเมี่ยม
MPV โตโยต้าอินโนวา
SUV โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์
VAN รถตู้ 10 ที่นั่ง (ไม่รวมกระเป๋า)
รถตู้VIPฮุนได 6 ที่นั่ง

 

สนามบินสุวรรณภูมิไปสะพานข้ามแม่น้ำแควกาญจนบุรี 2,400 THB 2,500 THB 2,700 THB 3,000 THB 3,300 THB 4,200 THB จอง
กรุงเทพฯไปสะพานข้ามแม่น้ำแควกาญจนบุรี 2,200 THB 2,300 THB 2,500 THB 2,800 THB 3,100 THB 4,000 THB จอง
พัทยาไปไปสะพานข้ามแม่น้ำแควกาญจนบุรี 3,700 THB 3,800 THB 4,000 THB 4,200 THB 5,300 THB 6,200 THB จอง
สนามบินดอนเมืองไปสะพานข้ามแม่น้ำแควกาญจนบุรี 2,300 THB 2,400 THB 2,600 THB 2,900 THB 3,200 THB 4,100 THB จอง
สนามบินสุวรรณภูมิไปน้ำตกเอราวัณกาญจนบุรี 3,200 THB 3,300 THB 3,500 THB 3,800 THB 4,100 THB 4,400 THB จอง
กรุงเทพฯไปน้ำตกเอราวัณกาญจนบุรี 3,000 THB 3,100 THB 3,300 THB 3,600 THB 3,900 THB 4,200 THB จอง
พัทยาไปน้ำตกเอราวัณกาญจนบุรี 4,500 THB 4,600 THB 4,900 THB 5,300 THB 6,100 THB 7,000 THB จอง
สนามบินดอนเมืองไปน้ำตกเอราวัณกาญจนบุรี 3,100 THB 3,200 THB 3,400 THB 3,700 THB 4,000 THB 4,900 THB จอง
สนามบินสุวรรณภูมิไปวัดถ้ำเสือกาญจนบุรี 2,900 THB 3,000 THB 3,200 THB 3,500 THB 3,800 THB 4,900 THB จอง
กรุงเทพฯไปวัดถ้ำเสือกาญจนบุรี 2,700 THB 2,800 THB 3,000 THB 3,300 THB 3,600 THB 3,900 THB จอง
พัทยาไปวัดถ้ำเสือกาญจนบุรี 4,200 THB 4,300 THB 4,500 THB 4,800 THB 5,800 THB 6,700 THB จอง
สนามบินดอนเมืองไปวัดถ้ำเสือกาญจนบุรี 2,800 THB 2,900 THB 3,100 THB 3,400 THB 3,700 THB 4,600 THB จอง

ติดต่อเราที่อยู่: 49/246 Chaengwattana Rd, Nonthaburi 11120 Thailand