บริการแท็กซี่และบริการรับ-ส่ง พัทยา
จองแท็กซี่

บริการ Fast Track รับท่านจากทางออกเครื่องบินของท่าน

บริการรับ-ส่งแบบ VIP ทั้งขาเข้าและขาออก

เมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ท่านอาจต้องการเดินทางผ่านรถติดเพื่อไปยังที่พักของท่านหรือไปยังสถาน
ที่ท่องเที่ยวชื่อดังให้ไวที่สุดแต่สนามบินสุวรรณภูมินั้นเลื่องชื่อในเรื่องแถวก ารตรวจคนเข้าเมืองและแถวรับกระเป๋าที่ยาวนานและอาจใช้เวลาถึง2ชั่วโม งซึ่งอาจจะทำให้ท่านเสียโอกาสในการพักผ่อน
เราอยากให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ด้วยบริการ Fast Track VIP เพราะทุกนาทีของท่านมีค่า ท่านสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 1-2 ชั่วโมง พนักงานของเราจะรอท่านที่ปลายทางเดินออกจากเครื่องบินของท่าน
พาท่านขึ้นรถกอล์ฟไปยังสถานตรวจคนเข้าเมืองแถวด่วนพิเศษและท่านเพี ยงรอกระเป๋าของท่าน สามารถประหยัดเวลาได้มากมายจากปกติ 1- 2ชั่วโมง จะเหลือเพียง 10นาทีเท่านั้นทำให้ท่านมีเวลาพักผ่อนที่ประเทศไทยได้มากขึ้นอีก

บริการ Fast Track (ขาเข้า) มาตราฐาน

พนักงานของเราจะรอท่านที่ทางเดินออกเครื่องบินของท่าน จากนั้นพาท่านไปยังสถานตรวจคนเข้าเมืองแถวด่วนพิเศษ

บริการ Fast Track (ขาเข้า) พรีเมี่ยม

พนักงานของเราจะรอท่านที่ทางเดินออกเครื่องบินของท่าน จากนั้นพาท่านไปยังสถานตรวจคนเข้าเมืองแถวด่วนพิเศษด้วยรถกอล์ฟส่ว นตัวของท่าน

บริการ Fast Track (ขาออก)

เราอยากให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแม้กระทั่งขากลับ เราอยากให้ท่านมีเวลาพักผ่อนก่อนขึ้นเครื่องและทำให้ทริปของท่านมีแต่ค วามสะดวกสบายด้วยบริการ Fast Track ขาออก

อัตราค่าบริการ Fast Track ขาเข้า (ไม่มีรถกอล์ฟ)

2,000บาท ต่อท่าน
2ท่าน 4,000บาท 3ท่าน 6,000บาท 4ท่าน 8,000บาท

อัตราค่าบริการ Fast Track ขาเข้า รวมรถกอล์ฟ

2,000บาท ต่อท่าน
รถกอล์ฟสำหรับไม่เกิน3ท่าน 1,700บาทต่อคัน
2,000 + 1,700 = 3,700 บาท สำหรับ 1ท่าน; 2*2,000 + 1,700 = 5,700 บาท สำหรับ 2ท่าน; 3*2,000 + 1,700 = 7,700 บาท สำหรับ 3ท่าน; 4*2,000 + 2*1,700 = 11,400 บาท สำหรับ 4ท่าน; 5*2,000 + 2*1,700 = 13,400 บาท สำหรับ 5ท่าน; 6*2,000 + 2*1,700 = 15,400 บาท สำหรับ 6ท่าน; 7*2,000 + 3*1,700 = 19,100บาท สำหรับ 7ท่าน

อัตราค่าบริการ Fast Track ขาออก

2,000บาท ต่อท่าน
2ท่าน 4,000บาท; 3ท่าน 6,000บาท; 4ท่าน 8,000บาท; 5ท่าน 10,000บาทแท็ก: รถเช่าพร้อมคนขับ, เช่ารถบัส2ชั้นพร้อมคนขับ

ติดต่อเราที่อยู่: 49/246 Chaengwattana Rd, Nonthaburi 11120 Thailand